Για εμάς

Regaia SA ιδρύθηκε το 2020, με ενεργή παρουσία στον χώρο των οικοδομικών υλικών και προμήθεια τεχνικών έργων.
Με τι ασχολείται – Regaia SA ειδικεύεται στην επεξεργασία, διαχείριση ορυκτών και βιομηχανικών υλικών, παροχή υπηρεσιών διαχείρισης φορτίου και μεταφοράς σε διεθνές επίπεδο.
Σήμερα, η Regaia SA προχωρά στην ολοκλήρωση μεγάλων και σύνθετων έργων υποδομής, καθώς και σημαντικών κτιριακών έργων. Ταυτόχρονα στηριζόμενη στην ισχυρή εγχώρια βάση της, η εταιρία μας εδραιώνει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες και σε άλλες χώρες. Όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα βάσει των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΝ) που αφορούν σε κάθε εφαρμογή

Ακολουθήστε μας στο Social
 

Προϊόντα

Χαλαζιακή άμμος

⦁ Από Αίγυπτο και Τυνησία ⦁ Διάφορες κοκκομετρίες ⦁ Γωνιώδεις, υπογωνιώδεις και στρογγυλωμένοι κόκκοι

⦁ Γήπεδα ⦁ Φίλτρα νερού ⦁ Κονιάματα ⦁ Υαλουργίες ⦁ Αμμοβολή ⦁ Οικοδομικά ⦁ Μείγματα χωμάτων ⦁ Χυτήρια

Άμμος Ποταμίσια – Άμμος Θαλάσσης

⦁ Πλυμένη ⦁ Κοσκινισμένη ⦁ Απαλλαγμένη από άργιλο

• Γήπεδα • Οικοδομικά • Μείγματα χωμάτων

Βότσαλο Ποταμίσιο

⦁ Διάφορες κοκκομετρίες ⦁ Ανακρουστική επιφάνεια ⦁ Χωρίς γωνίες

⦁ Φυσική απορροή υδάτων ⦁ Φυσικό υλικό ⦁ Φιλικό στα παιδιά ⦁ Ενίσχυση δημιουργικού παιχνιδιού

⦁ Τοποθέτηση σε βάθος 30 εκ.

Ελαφρόπετρα

⦁ Διάφορες κοκκομετρίες 0-3mm, 0-8mm, 2-10mm, 0-16mm, 16-40mm

⦁ Προϊόντα τσιμέντου ⦁ Φυτώρια ⦁ Μείγματα χωμάτων ⦁ Οικοδομική ⦁ Μονώσεις ⦁ Χυτήρια ⦁ Πετροπλύσιμο τζιν

Ζεόλιθος

⦁ Ελληνικός Ζεόλιθος (Κίμωλου) ⦁ Διάφορες κοκκομετρίες: 0-3mm, 0-0.5mm, 5-16mm, 2-6mm, 2.5-3mm, 0-1mm, 1-6mm, 3-5mm

⦁ Για εμπλουτισμό της τροφής σε ζώα εκτροφής, στη στρωμνή ⦁ Καταπολέμηση δυσοσμίας ⦁ Σιτηρέσια πτηνών ⦁ Φιλτράρισμα πόσιμου νερού ⦁ Γονιμότητα εδάφους ⦁ Πούδρα

Κεραμάλευρο – Κεραμοψηφιδα

⦁ Τριμμένο κεραμίδι ⦁ Διάφορες κοκκομετρίες

⦁ Αρχαιολογικοί χώροι ⦁ Διακοσμητές ⦁ Αθλητικοί χώροι ⦁ Μείγματα χωμάτων ⦁ Κονιάματα ⦁ Περιβάλλον χώρους

Αδρανή Υλικά

⦁ Διάφορες κοκκομετρίες

⦁ Κατασκευαστικά έργα ⦁ Σκυροδετήσεις ⦁ Ασφαλτικές στρώσεις ⦁ Μωσαϊκά ⦁ Βιομηχανίες ⦁ Άλλες χρήσεις

Αλάτι Αποχιονισμού

⦁ NaCl

⦁ Αποχιονισμό οδικών δικτύων ⦁ Ιδιώτες ⦁ Πισίνες ⦁ Ζωοτροφές ⦁ Βιομηχανίες τροφίμων

Κηποχώματα – Αμμόχωμα – Αργιλόχωμα – Μείγματα Χωμάτων

⦁ Μείγματα χωμάτων

⦁ Εξειδικευμένα μείγματα ⦁ Μηχανολογικός εξοπλισμός ⦁ Τεχνογνωσία

⦁ Αγροτική ⦁ Περιβάλλον χώρου ⦁ Αθλητικές εγκαταστάσεις

Σταθεροποιημένο Δάπεδο

⦁ Οικολογικό ⦁ Βιοκλιματικό ⦁ Φυσικά κεραμίδια ⦁ Διάφορες ψηφίδες ⦁ Υδατοπέρατο ⦁ Κεραμική επιφάνεια

⦁ Οικονομική λύση ⦁ Αποφυγή μπετόν ⦁ Απορρόφηση βρόχινων νερών ⦁ Ξεκούραστη για πεζό

⦁ Εξωτερικοί χώροι

Ποζελάνη

⦁ Κοκκομετρία 2-40mm

⦁ Βιομηχανία τσιμέντων ⦁ Αναπαλαιώσεις ⦁ Κατασκευαστικά